02

obszary działania

MISJA

Naszą misją jest wspieranie ludzi sektora techniki estrady aby byli bezpieczniejsi, skuteczniejsi i lepsi w swoim fachu.

Aby ją zrealizować zmierzamy do wprowadzania oraz podnoszenia standardów bezpieczeństwa i jakości w obszarze produkcji rozrywkowych i artystycznych w Polsce.

Działamy poprzez szkolenia, doradztwo, lobbing, organizowanie środowiska branżowego, integrację funkcjonalną i współpracę z branżami powiązanymi: czyli z instytucjami kultury, właściwe służby, samorządy, agencje eventowe i produkcyjne.

 
CELE

PROMOCJA

PROFESJONALIZACJA

ROZWÓJ

sektora techniki estradowej poprzez wsparcie, doradztwo, reprezentację OSÓB pracujących w nim, TECHNIKÓW, REALIZATORÓW, PROJECT MANAGERÓW, PRODUCENTÓW.

 
 

© 2018 by Fundacja FOH