project 02

SZKOLENIA

Organizujemy seminaria, wykłady, szkolenia.

Jesteśmy też partnerem innych przedsięwzięć edukacyjnych np. Sceny Jutra.

Organizujemy szkolenia z:

  • bezpieczeństwa pracy na scenie

  • riggingu

  • z obsługi sprzętu ochrony indywidualnej

  • z obsługi wyciągarek.

Jak i kursy z miękkich umiejętności:

  • komunikacja

  • marketing w social media

  • kreowanie marki

  • zarządzanie projektami

© 2018 by Fundacja FOH