PRAWO POLSKIE

NIEZNAJOMOŚĆ PRAWA SZKODZI

Fundacja FOH stawia sobie za cel propagowanie świadomości prawnej w zakresie prawa estrady, czyli ogółu regulacji krajowych i międzynarodowych normujących pracę przy realizacji widowisk.

Świadomość praw i obowiązków spoczywających na podmiotach tworzących sektor jest podstawą bezpieczeństwa i rozwoju branży.

© 2018 by Fundacja FOH