project 05

International Code of Practices in Entertainment Rigging

Fundacja uzyskała zgodę ESTA i PLASA na autoryzowane tłumaczenie dokumentu ICOPER. Tłumaczenie zostało już zaopiniowane i poprawione przez ekspertów polskich Dariusza Poradę, Tomasz Ropucha Łopuszańskiego.

Tłumaczenie ICOPERa dostępne jest pod adresem: https://esta.org/ESTA/icoper_polish.php

© 2018 by Fundacja FOH